Ajanda

Bugün
 • 17 AĞUSTOS
  2022 /2. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verilmesi ve Ödemesi
Gelecek Etkinlikler
 • 26 AĞUSTOS
  Temmuz Ayı Aylık Muhtasar Bey.& APHB (SGK), Damga Vergisi ve KDV Beyannamesi Verilmesi ve Ödenm
 • 30 AĞUSTOS
  Zafer Bayramı
 • 31 AĞUSTOS
  Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Sözün Özü

“İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.”

Tolstoy