07 Şubat 2024

CEO'lar önümüzdeki yıllardan ne bekliyor?

Dünyada ve ekonomide yaşanan dönüşüm, hayatta kalmak ve işlerini daha da büyütmek isteyen şirketleri de dönüşüme zorluyor. Önümüzdeki yıllarda başarılı olabilmek için köklü değişiklikler gerektiğinin farkında olan şirketlerin üst düzey yöneticileri şimdiden gerekli adımları atmaya başladı. Peki bu tepe yöneticiler önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim öngörüyor, riskleri ve fırsatları nasıl okuyor?
 
 
PwC'nin 105 ülke ve bölgede 4,702 CEO’nun katılımı ile gerçekleştirdiği 27. Küresel CEO araştırması, şirketlerin büyük bir çoğunluğunun köklü değişiklik için en azından bazı küçük adımları attığını gösteriyor. CEO’lar, şirketlerinin iş modellerinde anlamlı değişiklikler yapmak için çaba gösteriyorlar; ancak yine de, şirketlerinin uzun vadede ayakta kalıp kalamayacağı konusunda giderek daha fazla endişeleniyorlar. Bu yılki araştırmaya katılan 4.702 CEO, küresel ekonomik büyüme konusunda geçtiğimiz yıla göre daha iyimser; ancak yine de CEO'ların yaklaşık %45'i şirketlerinin mevcut gidişatlarına devam etmesi halinde, önümüzdeki 10 yılda ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor.
 
Araştırmaya göre, dünya ekonomisinin önümüzdeki 12 ayda büyümeye devam edeceğini düşünen CEO'ların oranı geçen yıla göre iki kattan fazla arttı. CEO'ların yüzde 38'i gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyüme konusunda iyimser. CEO’ların yaklaşık yarısı (%45) işletmelerinin yeni bir yapılanma olmadan mevcut gidişatla gelecek on yıl içinde ayakta kalamayacağından endişe duyduklarını belirtiyor. Bu oran 2023'te %39 idi.
 
 
CEO’ların %70'i, üretken yapay zekanın gelecek üç yıl içinde şirketlerinin değer yaratma biçimini önemli ölçüde değiştireceği beklentisinde.
 
Enflasyon hem küresel (%28)  hem Türkiye’deki (%56)  CEO’lar için önümüzdeki yıl için ilk sıradaki riski oluşturuyor.
 
Ekonomik gerileme endişeleri azalıyor
 
Raporun Türkiye verilerine göre mevcut gidişat devam ederse şirketlerinin 10 yıldan fazla ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğine inanan CEO’ların Türkiye’deki oranı ise %29 oldu, bu oran geçen sene %34 olmuştu.
 
CEO'ların ekonomik gerilemeye yönelik endişeleri geçen yıl ulaştığı rekor seviyeden (%73) bu yıl %45 düzeyine geriledi. Enflasyona ilişkin kaygılar geçen yıla oranla 16 puanlık düşüşle %24'e, makroekonomik dalgalanmaya yönelik endişeler ise 7 puanlık düşüşle %24'e geriledi.
 
Araştırmada öne çıkan diğer sonuçlar şöyle:
 
●   Bu yılki araştırmanın tüm sonuçları; CEO’lar arasında, kritik stratejik dönüm noktalarından geçtikleri, durumun aciliyeti ve aksiyona karşı önyargı konusunda bir farkındalık olduğunu gösteriyor.
●       Sürmekte olan çatışmalara karşın, şirketlerinin orta veya yüksek düzeyde jeopolitik çatışma riski ile karşı karşıya kaldığını düşünen CEO'ların oranı 7 puanlık düşüşle %18'e geriledi.
 
●       CEO'lar önümüzdeki 12 ay içinde çalışan sayısında azaltma yerine artırmaya gideceklerini belirtiyor. İşe alım konusunda olumlu beklentinin en fazla olduğu bölge ise %65 ile Orta Doğu.
 
●       CEO'ların %97’si son beş yılda değer yaratma, sunma ve yakalama yöntemlerini değiştirmek için adımlar attıklarını belirtiyor.
 
●       CEO'ların %64’ü düzenleyici ortamın iş modellerini yeniden keşfetme yeteneklerini engellediğini belirtiyor.
 
●       CEO’ların %58’i önümüzdeki 12 ay içinde neredeyse ürün veya hizmetlerinin kalitesinin artmasını bekliyor. Kârlılığa etki konusunda en olumlu görüşe sahip sektörler (%54) teknoloji, medya ve iletişim sektörü olurken, enerji, kamu hizmetleri ve kaynaklar ise en az iyimser (%36) sektörler.
 
●       Türkiye’den katılan her 10 katılımcıdan neredeyse 7’si ise önümüzdeki üç yılda üretken yapay zekânın rekabeti artıracağını, iş modellerinde değişikliklere neden olacağını ve iş gücünde yeni beceri ihtiyacı doğuracağını düşünüyor.
 
●  Üretken yapay zekâyla ilgili, CEO’ların en büyük endişesi siber güvenlik riskleri olmaya devam etti; CEO’ların yarısından fazlası, bu teknolojinin şirketlerindeki dezenformasyonu artıracağını düşünüyor.
 
● CEO’ların yaklaşık üçte biri, iklim değişikliğinin önümüzdeki üç yılda değer yaratma, sunma ve yakalama şekillerini değiştirmesini beklediklerini belirtiyor; bu oran, geçtiğimiz beş yıl için CEO’ların dörtte birinden daha azdı.
 
●       CEO'lar taahhütlerini eyleme dönüştürme konusunda ilerleme kaydediyor. %76'sı enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımları başlattığını ya da tamamladığını; %58'i ise yeni, iklim dostu ürünler, hizmetler veya teknolojiler geliştirme konusunda adımlar attığını belirtiyor.