12 Mayıs 2022

Kurumsal çeviklik için olmazsa olmaz 7 adım

Kurumsal dünya; teknolojik gelişmeler, artan rekabet ortamı ve kültürel değişimlerin etkisiyle sürekli bir değişimin içine sürükleniyor. Hızla değişen bu dünyaya uyum sağlamanın tek yolu hızlı, atik ve çevik olmak. Peki, çeviklik nedir, çevik dönüşüm adımları nelerdir? Bu yazımızda kurumsal çeviklik için etkili 7 adımdan bahsedeceğiz.
 
Çeviklik, basit anlamıyla hızlı olma yeteneğidir. Kurumsal çeviklik ise kuruluşların ivme kaybetmeden iç ve dış ortamdaki değişikliklere vizyonlarına uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlayan farklı nitelikleri ifade eder. Kurumsal çeviklik, insanların birbirleriyle çift yönlü iletişimini, müşteri geribildirimini, değişikliklere uyum sağlamayı ve işe yarar sonuçlar üretmeyi zorunlu kılar. Uzun vadeli kurumsal çeviklik için gerekli olan üç temel nitelik uyarlanabilirlik, esneklik ve dengedir.
 
Çeviklik=Uyumluluk+Hız+İcraat
Her şirketin hedefi, kendine has yapısı ve yaşam kültürü vardır. Şirketler bu üçlü sac ayağından en elverişli düzeyde faydalanmaya çalışmalı, aynı zamanda da kendi dışında gelişen çevre koşullarına sürekli adapte olmalıdır. Dolayısıyla yüksek performans göstermek isteyen bir şirket, hedefleri doğrultusunda performans göstergeleri oluşturmalı, alt yapısını ve çalışanlarının yetkinliklerini bunlara uyacak şekilde geliştirmelidir. Çalışanlarını aksiyona geçirebilmek için yapması gereken ise onların anlamlı bulacakları faktörleri tespit ederek motivasyonlarını artırmak olmalıdır. Şirketler, değişen koşullara ayak uydurabilmek için sürekli yenilik yapmalı, planlı hareket etmeli. 
 
Çeviklik; direnç, önyargı veya kırgınlık olmadan, yeni bilgiler aramayı ve iş birliğine dayalı bir şekilde sürekli değişimi benimsemeyi içerir. Bir kurumun çevik olma kabiliyetini engelleyebilecek birçok şey vardır. Birkaçını söylemek gerekirsek; süreçleri yavaşlatan bürokrasi, karar vermeyi uzatan iç politikalar, sorunların temel sebeplerini gizleyen ve çözümlerin sahiplenilmesini engelleyen ve iletişimi zorlaştıran güven eksikliği. Kurumsal çevikliğin zıddı kurumsal atalettir. Atalet davranışını gösteren kurumlar, fırsatları değerlendiremeyen, yeteneklerinin farkındalığında olmayan, gelişme ve değişmeye kapalı kurumlardır. Atalete kapılan kurumlar, başarısız ve çağın gerisinde kalan kurumlardır. Atalete sahip kurumların uzun vadede başarılı olabilme ve rekabet edebilme şansı yoktur. Çevikliğin önündeki bu engeller mevcut olduğu zaman düzeltmek kolay değildir, ancak bunlar aşılamaz da değildir.
 
İşte Kurumsal Çeviklik İçin Etkili 7 Adım
 
Değişime adapte olun
Değişim hayatın değişmez kuralıdır, sürekli ve kaçınılmazdır. İnsanoğlu değişime adapte olma becerisi ile dünyaya geldi. Bizler bazen olumsuz otomatik düşüncelere kapılarak gerçeği kabul etme sürecini ve doğal adaptasyon sürecimizin işleyişini durduruyoruz. Bizlerin, şirketlerin, eğitim sisteminin değişimi kucaklaması, hayatın değişim üzerine kurulu olduğu bilincinde davranması gerekir. Kurumunuzun içindeki büyüme ve gelişme fırsatını görmek ve kendi sorumluluğunu almak, diğer insanları da değişime yönlendirmenin en iyi yoludur. İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles R. Darwin’in şu sözü tam da bu konu için düşünülmüş adeta: “Ne güçlü olan tür ayakta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok adapte olandır hayatta kalan.”
 
Fırsatları önden görün, öngörülü olun
Hızla değişen ve belirsizliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İşletmelerde stratejik öngörüler kullananlar, olumsuz piyasa koşullarını tahmin ve tespit edebilir, ayrıca yeni pazarları veya yeni potansiyel ürünleri önceden sezebilir. Öngörü gücü yüksek şirketler, sorumlu çevresel ve toplumsal politikaların sunduğu büyüme potansiyelini kullanarak ve sürdürülebilir iş uygulamalarını değer zincirleri yoluyla yönlendirerek iş stratejileri geliştirir. Fırsatları önden gören bir başka deyişle proaktif davranan işletmeler, pazarda oluşabilecek değişikliklerle ilgili iz ve işaretleri önceden sezip, gerekli değişim ve dönüşümleri önceden planlarlar. Planlama yapmak, tüm olasılıkları çok detaylı olarak öngörmek ve ona göre bir yol haritası çizmektir.
 
Müşterilerinizi merkeze konumlandırın 
Müşteriler, geçmişte satın alma kararlarını tamamıyla fiyat, kalite, bulunabilirlik gibi pratik etkenlere bağlı olarak verirdi. Ancak, günümüzde müşteriler karar verirken müşteri deneyimi gibi daha değişebilen etkenleri göz önünde bulunduruyor. Müşteri merkezliliği ciddiye alan bir şirket müşteri geri bildirimine geriye dönük olduğu kadar ileriye dönük olarak da yanıt verir. Proaktif bir yanıt, müşteri ilişkisini onarmakla kalmaz, aynı zamanda sorunun tekrarlamasını önleyecek gerçek bir çözüm sunar. Kurumunuz için müşteriniz, hele de yeni çağda ihtiyaç ve beklentileri değişen müşterileri merkezinize alın, ne beklediklerini iyi bilin.
 
Pazarın gereksinimlerine yanıt verin
Pazar; çeşitli müşteri, ürün ve ihtiyaçlarla doludur. Öncelikle işletme hedeflerini başarabilmek için, hangi pazar bölümünün en iyisi olduğuna karar verilmeli, bunu yaparken de öncelikle pazarı bölümlere ayırmalı ve bu bölümlerden bir ya da birden fazlasını hedef pazar olarak seçmeli. Çevikliği sağlamak için, kaynaklarınızı işletmenin hangi bölümüne, nasıl tahsis edeceğinizi derinlemesine düşünün.
 
Çalışanlarınızı yetkilendirin
Kurumsal çeviklik kazanmak, çalışanlarınıza operasyonel kontrolleri devretmek ve onları iyi bir iş yapabilmeleri için sürekli eğitmekten geçer. Günümüzde insan kaynakları yönetiminin rolü geleneksel emir ve kontrol yaklaşımından daha stratejik bir yaklaşıma doğru yöneldiğinden “çalışanların yetkilendirilmesi” stratejik öneme sahip bir yaklaşım. Sahne arkasında kalarak kurumunuzun nasıl çalıştığını kontrol edemez ve takımlarınızdan çevik davranmalarını bekleyemezsiniz. Takımlarınızın değişmesini ve çevik olmasını istiyorsanız, lider olarak çevikliğin gelişebileceği ortamlar yaratmanız gerekir. Bu ortamları yaratmaya da takımlarınızı yetkilendirmekle başlamanız faydalı olacaktır. 
 
İş yapış biçimlerinizi gözden geçirin
Kurumsal çeviklikte bir diğer önemli adım da iş yapış biçimlerimizi gözden geçirip, yeni iş yapış biçimlerine adapte olmak. Geleneksel iş yapma yönteminde odak nokta tüketici talebidir. Yeni ekonomide ise karşılanmasında sıkıntı yaşanan ihtiyaçlar veya ekonominin gelişmesi ve genç kuşakların hayata atılması ile ortaya çıkan yeni gereksinimlerin karşılanması amaçlanır.
 
İç ve dış müşterinizi memnun edin
İç paydaş yani iç müşterini (çalışanını) memnun et ki dış müşterini memnun edebilesin. Kurumsal çeviklikte şirketin en önemli kaynağı çalışanlarıdır. Onları mutlaka ödüllendirin. Ödüllendirilmek, harekete geçirmenin itici gücüdür. Kuruluşunuzda ne tür davranışların desteklendiği ve ödüllendirildiği konusunda açık olmanız gerekir.
 
Çeviklik, yeni bilgi ve öğrenmeye açıklık, değişime karşı olumlu tutum ve başarabileceğine dair güven gerektirir. İnsanların yetkilendirildiği, katılımın sağlandığı, müşteri merkezli bir amaçla bağlantılı güven ortamında büyür. Ve etkili bir dizi süreç, yaratıcı ve sosyal zekâ ile yetkin değişim liderliği gerektirir.

Yorum yapmak için lütfen üye olunuz