25 Ocak 2024

Karbon Dönüşüm Programı yıl sonu etkinliği gerçekleşti

2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi kapsamında başlatılan Karbon Dönüşüm Programı, Koç Holding’in liderliğinde ve Topluluk şirketlerinin öncü çalışmalarıyla devam ediyor.

Karbon Dönüşüm Programı 2023 Yıl Sonu Toplantısı, Koç Holding’de yaklaşık 130 Topluluk çalışanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans, gıda gibi farklı sektörlerden Topluluk şirketlerinin Karbon Dönüşüm Programı kapsamında 2023 yılında kaydettiği başarılar paylaşıldı ve önümüzdeki dönem için öncelikli konular aktarıldı.

Koç Holding Sürdürülebilirlik ekibinin açılış sunumuyla başlayan toplantıda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Topluluk şirketlerinin, Koç Holding’in düşük karbon ekonomisine geçiş stratejisinde nasıl bir role sahip olduğu değerlendirildi. Şirketlerin hedef kartı sürecine çevresel hedeflerin de ilk kez dahil edildiği 2023 senesinde, tedarik zinciri yönetimi, su, atık, biyoçeşitlilik ve ürün yönetimi alanlarında kaydedilen ilerlemeler ve gelecek dönem için hedeflenenler paylaşıldı.

Şirket sunumları bölümünde Topluluk şirketlerinin Karbon Dönüşüm Liderleri 2023 yılında şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş hedefleri kapsamında elde ettiği başarılardan bahsetti. Farklı sektörlerin dönüşümü nasıl ele aldığına yönelik bilgilerin paylaşılması faydalı bir fikir alışverişi fırsatı sundu. 

Toplantıda ayrıca Kapsam 3 emisyonlarını azaltmada büyük paya sahip olan tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı. Holding’in, sürdürülebilirliğin bütüncül bir bakış açısıyla tedarik zincirine entegrasyonuna yönelik çalışmasının yapı taşları ve izlenecek yol haritası Topluluk şirketleriyle paylaşıldı. 

Akabinde, Sürdürülebilirlik, Çevre ve Satın Alma departmanlarından Topluluk çalışanlarının katılımıyla bir vaka çalışması gerçekleştirildi. Vaka çalışmasında tedarik zinciri yönetimiyle ilgili çeşitli senaryolar, farklı paydaşların temsiliyeti ve çeşitli perspektifleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınarak zengin bir tartışma ortamı oluşturuldu.

Su, Ürün Yönetimi, Atık ve Biyoçeşitlilik alanlarında Koç Topluluğu şirketlerinden uzmanların katılımıyla kurulan Çalışma Grupları, 2023 yılının önemli gelişmelerinden biriydi. Toplantının son bölümünde Çalışma Grupları’nın bu sene ortaya koyduğu başarılar paylaşıldı. Su Çalışma Grubu, Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün bilimsel metodolojilere dayanan Aqueduct aracıyla Topluluk şirketlerinin üretim tesislerine yönelik yürüttüğü risk analizlerinde öne çıkanları aktardı. Ürün Yönetimi Çalışma Grubu, farklı Topluluk şirketleri tarafından yürütülen Yaşam Döngüsü Analizi çalışmalarından bahsederek bu alandaki fırsatlara değindi. Atık Çalışma Grubu, bu sene ortaya koydukları SWOT analizinin sonuçlarını paylaşarak Topluluk genelindeki iyi uygulama örneklerinden bahsetti. Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu, bu alanda ortaya çıkan yeni çerçeveler hakkında bilgi vererek, Topluluk genelinde yürüttükleri risk analizi çalışmasının detaylarını paylaştı.