08 Mart 2021

Kalıpları ve önyargıları yıkmanın yolu güçlü kadınlardan geçiyor

Sektörel çeşitlilik ve çalışan sayısı bakımından önemli bir etki gücüne sahip olan Koç Topluluğu çalışanlarının, bayilerinin, yetkili servislerinin ve tedarikçilerinin de desteğini arkasına alarak Ülkem İçin Projesi’nin 2015-2017 uygulaması olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda çarpan etkisi yaratacak projelere imza attı.

Cinsiyetler arası eşitsizlik; iş dünyasından eğitime erişime, siyasette aktif olarak varlık göstermekten toplumsal hayata katılıma kadar yaşamın pek çok alanında kendisini gösteriyor. Her ne kadar ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve daha adil bir yaşamın tesis edilmesi ile birebir ilişkili olsa da hâlihazırda, dünyanın pek çok ülkesinde cinsiyet eşitliğinin gerektiği gibi sağlanmadığı bilinen bir gerçek. Bu topraklardan aldığını yine bu toprakların insanına verme felsefesini kendisine rehber edinen Koç Topluluğu, Fortune 500 listesinde yer alan tek Türk şirketi olma sorumluluğuyla da sadece ekonomik alanda değil toplumsal alanda da Türkiye’nin kalkınmasına büyük bir önem veriyor.

Çalışanı, bayisi, yetkili servisi ve tedarikçisiyle 100 binleri aşan bir aile olarak her fırsatta toplumsal dönüşümün fitilini ateşleyecek projeleri hayata geçirmeye odaklanıyor. Topluluğun “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi de toplumsal fayda odaklı düşünme anlayışının bir yansıması olarak hayat buldu.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak, bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirerek rol model olma hedefiyle 90 binden fazla Koç Topluluğu çalışanı ve 10 bine yakın bayinin de katılımıyla hayata geçirilen proje kapsamında tüm Türkiye’de gündem oluşturacak, kalıcı etki yaratacak pek çok çalışma gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye de devam ediliyor.

Projenin temelini önyargılarla mücadele etmek üzerine yapılandıran Koç Topluluğu, tüm çalışmalarında dönüşümü öncelikle kendi içinden başlatarak tabana yaymayı hedefledi. Söz konusu proje çerçevesinde Ülkem İçin gönüllüleri ve elçileri liderliğinde 24 ilde gerçekleştirilen farkındalık seminerleri aracılığıyla, 80 bine yakın çalışan, 3000 bayi, 5000 öğrenci ve 1000’i aşkın yerel yönetim mensubu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçları konusunda bilinçlendirildi.

Bunun yanısıra Topluluk kendi etki alanlarını çerçevesinde projeler geliştirdi ve cinsiyete duyarlı işyeri kültürünün gelişmesi için İnsan Kaynakları politikalarında iyileştirmeler hayata geçirdi.

Koç Topluluğu, toplumda önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olduğu ve etki alanının önemli bir kısmını Topluluk markalarının yaptığı iletişim çalışmaları ve ulaştıkları hedef kitlelerin oluşturduğu bilinciyle tüm iletişim çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirme kararı aldı. İletişimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik oluşturulan rehber TÜSİAD ve Reklamverenler Derneği gibi kuruluşlar tarafından sahiplenilerek yaygınlaştırıldı.
 
Koç Topluluğu şirketleri projeleriyle farkındalık yarattı
Koç Topluluğu şirketleri de toplumsal cinsiyete duyarlı işyeri kültürünün gelişmesi için kendi etki alanlarını çerçevesinde projeler geliştirdi. Bunlardan bazıları:
  • Arçelik LG, üretim hattında kadınların istihdamını artırdı.
  • Arçelik ise dildeki ayrımcı yaklaşımı ortadan kaldırma hedefiyle önemli bir adım daha atarak web sitesi ile mobil ve masaüstü uygulamadan oluşan “Eşit Sözlük” projesini hayata geçirdi.
  • Yapı Kredi, “Baba Destek Programı” ile babaların çocuklarının bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmelerini ve onlarla daha fazla zaman geçirmelerini hedefledi. Yapı Kredi ayrıca proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini konu edinmesi nedeni ile Ülkem İçin Fonu'ndan alınan geliri, AÇEV ile yapacağı projeye aktararak, babaların cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarını güçlendirmek, kız ve oğlan çocuklarını eşit bir şekilde desteklemelerini sağlamak amacıyla AÇEV tarafından hayata geçirilen “Demokratik Aileler İçin Baba Eğitimleri”ni gerçekleştirmesine katkı sağladı.
  • Yeni işe alımda her dört saha çalışanından en az birinin kadın olmasını hedefleyen Ford-Otosan yetenek havuzunda yeterli adayın olmaması sebebiyle Türkiye çapında başlattığı “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesiyle, liselerde kız çocuklarının mühendislik alanı seçmeleri için eğitimler düzenledi.
  • Türk Traktör, otomotiv sektöründe kadın istihdamını artırmak için meslek liselerinin makine bölümünde okuyan kız öğrencilere burs ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verdi.
  • Aygaz ise kadına yönelik şiddet konusunda “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesinin öncülüğünü yaptı.
  • Opet ise kadın istihdamının artırılmasına yönelik hazırlanan ‘Kadın Gücü’ projesi kapsamında istasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden geçirerek her istasyonunda en az iki kadın çalışanın olmasını hedefliyor.
  • Koç Holding ise marka ve iletişim profesyonelleri için bir rehber hazırladı. “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” adıyla yayınlanan bu kaynak kısa süre sonra bir TÜSİAD yayını haline geldi. 
Tüm bunlara ek olarak Topluluk şirketlerinden Amerikan Hastanesi, Arçelik, Aygaz, Bilkom,  Demir Export, Ditaş, Divan, Düzey, Entek, Ford Otosan, Koçfinans, KoçSistem, Koçtaş, Opet, Opet Fuchs, Otokar, Otokoç Otomotiv, Ram Sigorta, Setur, Tanı Pazarlama, Tat Gıda, THY Opet, Tofaş, Tüpraş, Türk Traktör, Yapı Kredi toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak bu alanda duyarlı işyeri ortamını desteklemek için çalışmalar yaptılar.

Koç Topluluğu bayileri de seminerlere aktif katılım sergiledi
Koç Topluluğu’nun başarısında birincil derecede hak sahibi olan bayiler de projede etkin bir varlık sergilediler. Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gebze, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak’ta okullarda ve devlet kurumlarında gerçekleştirilen seminerlere bayilerin yanısıra, 4000 öğrenci ve 2000 yerel yönetim mensubu (muhtarlar, sağlık personeli, emniyet mensupları, kamu kurum çalışanı vs.) katılım gösterdi.

8-Mart-egitim-gorseli1.jpg

Koç Holding’in öncülük ettiği çalışmalar…
 Koç Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek politika ve uygulamaları kapsamında öncülük ettiği çalışmalar arasında;
• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomi Forumu işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Platformu’nun hazırladığı  İş’te Eşitlik Bildirgesi’nin imzalanması,
• Koç Topluluğu Eşitlik İlkeleri ve Uygulama Prensipleri’nin yayınlanması,
• Koç Topluluğu İş’te Eşitlik Kurulları’nın oluşturulması,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği için cesur, görünür ve birleşmiş bir kuvvet oluşturma amacıyla kadınlarla dayanışma içinde olmak üzere başta erkekler olmak üzere tüm bireylere çağrıda bulun UN Women HeForShe hareketinin 10x10x10 Küresel Etki Liderleri arasına katılması,
• Özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefleyen BM Kadın Birimi (UN Women) “Kadının Güçlenmesi İlkeleri”nin (WEPs-Women Empowerment Principles) imzalanması yer alıyor.
 
 

Yorum yapmak için lütfen üye olunuz