03 Temmuz 2023

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında teknolojinin rolü

İş dünyasının öne önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirlik konusu, birçok kuruluş için en önemli iş önceliği haline gelmeye başladı. Yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve düzenleyicilerden oluşan paydaşlar, işlerini daha sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeleri için dünyanın dört bir yanındaki şirketler üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. İş dünyası liderleri yalnızca şirketlerinin finansal performansından sorumlu tutulmakla kalmıyor, aynı zamanda iş faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeleri bekleniyor.
 
Paydaşlardan gelen bu baskılar ve talepler, şirketlerin sürdürülebilirliği iş öncelikleri arasına almasını sağlıyor. Dünya çapındaki kuruluşlar ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) planlarını hayata geçirmeye odaklanırken, Cisco ve pazar araştırma şirketi IDC "Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Teknolojinin Rolü: BT (bilgi teknolojileri) Profesyonelleri Küresel Araştırması" başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik başarısını etkileyen teknoloji trendlerini anlamayı amaçlayan araştırma, 12 ülkede 1.244 BT uzmanıyla yapıldı ve çeşitli sektörlerdeki BT uzmanlarıyla derinlemesine görüşmeler yürütüldü.
 
Avrupalılar daha hassas
 
Araştırma sonuçlarına göre dünya çapındaki teknoloji profesyonellerinin %63'ü sürdürülebilirliğin artık çok veya son derece önemli bir iş önceliği olduğuna inanıyor. Bu oran Kıta Avrupası’nda yüzde 70 ile en yükseğe çıkarken,  Kuzey Amerika yüzde 57 ile ortalamayı düşürücü yönde etki yapıyor.

Ankete katılanların %52'si sürdürülebilirlik girişimlerinin yönetim kurulu tarafından yönlendirildiğini belirtirken, %48'i kurumsal yönetim ve yatırımcıların kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendirdiğini belirtti.
Dünya genelindeki şirketlerin %62'si sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bilgi teknolojilerine (BT) yatırım yapmanın son derece önemli olduğunu belirtirken, otomasyon, analitik ve yapay zeka gibi dijital teknolojilere yapılan bu yatırımların, enerji verimliliği, ürün geri dönüşümü ve yeniden kullanım gibi alanlarda iyileştirmeler yapmak için kritik olduğunu düşünüyorlar.

Rapora göre BT, 2022'de kurumların yüzde 22'sinde stratejinin oluşturulmasında ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemede öncü bir rol üstlendi. Bu oran 2021'de yüzde 13’tü. Bu, yükseliş eğilimine işaret ediyor ancak iyileştirme için hâlâ önemli bir alanın mevcudiyetini de gösteriyor.
 
Çalışmada öne çıkan, yol gösterici 5 tespit ise şöyle:
 
Sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen öncelikli faktör: Bilgi teknolojileri
Sürdürülebilirlik, kurum genelinde ortak katkıların sağlandığı bir ekip çalışması olmasıyla birlikte, dijitalleşme ve inovasyon konusundaki uzmanlığı göz önüne alındığında BT, sürdürülebilirliğin tüm iş operasyonlarına entegre edilmesini sağlarken kritik teknolojilerin yatırımlarını ve uygulamalarını yönlendirmede kritik bir rol oynayabilir. Bunu kavrayan ve BT'yi yeni yollarla güçlendiren kuruluşların sayısı giderek artıyor.
 
Uyumluluktan iş sonuçlarına geçiş
IDC InfoBrief, önceliklerin sadece kurallara uymaktan, sürdürülebilirliği stratejik bir avantaj olarak kullanmaya doğru evrildiğini ortaya koyuyor. 2021'de sürdürülebilirlikle ilgili en önemli faktörler arasında üst yönetimden gelen zorunluluklar (yüzde 40), yasal gereklilikler (yüzde 37) ve itibar riski (yüzde 28) yer alıyordu.
Ancak 2022'de öncelikler iş sonuçlarına doğru kaymış durumda. Operasyonel verimliliğin artırılması (yüzde 43) en önemli itici güç olurken, bunu rekabetçi farklılaşma (yüzde 40), inovasyon (yüzde 39) ve gelir artışı (yüzde 37) takip ediyor. 
 
Bir veri stratejisi geliştirmek
Sürdürülebilirlik performansını etkin bir şekilde yönetmek ve takip etmek için gereken verileri bir araya getirmek, ankete katılan şirketlerin yüzde 54'ü için en büyük operasyonel zorluk olarak ortaya çıktı. Ancak bu aynı zamanda sürdürülebilirlik başarısı için kilit bir özellik.
Araştırmada "sürdürülebilirlik öncüleri" olarak nitelendirilen, yani sürdürülebilirlik konusunda en olgun olarak değerlendirilen şirketlerin yüzde 43'ü, kapsamlı bir veri yönetimi stratejisi geliştirmiş ve uygulamaya koymuş durumda. "Sürdürülebilirliğe yeni başlayanların" ise yalnızca yüzde 30'u bunu yapmış.
 
Net KPI'ların (temel performans göstergesi) oluşturulması
Sürdürülebilirlik öncüleri, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik performans ve ilerlemeyi ölçme becerileriyle de öne çıkıyor. Bu kuruluşlar, sürdürülebilirlik için temel performans göstergelerini ölçen ve izleyen gösterge panoları uygulayarak neyin işe yaradığına ve neyin iyileştirilmesi gerektiğine dair kesin bir resim oluşturuyor. Bunlar, diğer birçok ölçütün yanı sıra enerji yönetimi, karbonsuzlaştırma veya sürdürülebilirlik alanındaki iş etkileri ile ilgili hedefler olabilir.
 
Güvenilir teknoloji tedarikçisi gerekliliği
Sürdürülebilir BT altyapısına yapılan yatırımlar enerji tasarrufu, operasyonel verimlilik ve atıkların azaltılması gibi önemli iş sonuçlarını beraberinde getiriyor. BT liderlerinin bu teknolojilerin seçilmesi, satın alınması, uygulanması ve yönetilmesinde öncü rol üstlenmesi gerekse de BT bunu tek başına yapamaz. Sürdürülebilirlik hedefleriyle yakından uyumlu, güvenilir teknoloji tedarikçisleri de bu hedeflere ulaşmada önemli rol oynuyor.